چهارشنبه 3 مرداد 1403
همایش "هنر معاصر ایران و جهانی شدن" در موزه هنرهای معاصر تهران بازگشت

در بخش علمی هشتمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر برگزار می‌‌شود

همایش "هنر معاصر ایران و جهانی شدن" در موزه هنرهای معاصر تهران

همایش "هنر معاصر ایران و جهانی شدن" در بخش علمی هشتمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر 4 اسفندماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر؛ همایش "هنر معاصر ایران و جهانی شدن" با بررسی 42 مقاله علمی با موضوعاتی همچون، "تجربه‌های نو در هنر معاصر ایران"، "هنر معاصر ایران در پارادوکس محلی‌‌گرایی و جهانی‌‌گرایی"، "هنر ایران در عصر رسانه‌‌های جدید"، "هنر ایران در بازار بین‌المللی هنر"، "هنر ایران در جشنواره‌ها و رویدادهای جهانی هنر"، "هنر ایران در انجمن‌‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی هنر" و "هنر ایران در مطالعه تطبیقی با هنر منطقه‌‌ای غرب آسیا و کشورهای همسایه"؛ 4 اسفندماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.

همایش "هنر معاصر ایران و جهانی شدن" به دبیری محمدرضا مریدی در هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از سوی مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار می‌شود و دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه علم و فرهنگ، فرهنگستان هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی در برگزاری همایش مشارکت دارند.

هشتمین جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر به همت مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۹ بهمن تا ۱۷ اسفندماه سال جاری به دبیرکلی مجتبی آقایی برگزار می‌شود.

تاریخ خبر:  1394/11/20